Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Naslovnica

 

23.01.2014.


NACIONALNO SAVJETOVANJE O PRILAGODBI
KLIMATSKIM PROMJENAMA U HRVATSKOJ

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održano je nacionalno savjetovanje pod nazivom 'Prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj - od nacionalne do lokalne razine'. Savjetovanje je dio projekta CroAdapt, koji Ministarstvo provodi u suradnji s Regionalnim centrom zaštite okoliša i Baltičkim forumom za okoliš iz Njemačke, a uz financijsku podršku njemačkog Saveznog ministarstva zaštite okoliša i prirode, graditeljstva i nuklearne sigurnosti. Više...


03.04.2013.


OBAVIJEST ZA OPERATERE POSTROJENJA KOJI SU OBVEZNICI SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA –
NOVE DJELATNOSTI I NOVI STAKLENIČKI PLINOVI

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obavještava operatere postrojenja koja su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama da se prolongira rok za odobrenje plana praćenja za nove djelatnosti i nove plinove u III. razdoblju trgovanja. Isti je potrebno, u okviru zahtjeva za izdavanje dozvole za stakleničke plinove, podnijeti u roku od 8 dana od stupanja na snagu Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. i u narednim razdobljima trgovanja što se očekuje do kraja travnja. Više...


08.03.2013.


OBAVIJEST OPARATERIMA POSTROJENJA I OSTALIM PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA O VISINI NAKNADE ZA OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA U REGISTRU UNIJE

Obavještavaju se svi operateri postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i ostale pravne i fizičke osobe, da je ministar zaštite okoliša i prirode na temelju članka 103. stavka 6. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/2011) donio Odluku o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije.

Informacije vezano za rok dostave zahtjeva za otvaranje računa nalaze se na internetskoj stranici: http://www.azo.hr/RegistarUnije, a obrasci zahtjeva za otvaranje računa mogu se preuzeti s internetske stranice: http://www.azo.hr/OtvaranjeRacuna. Više...

Odluka o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije (pdf)


23.01.2013.


OBAVIJEST OPERATERIMA POSTROJENJA

Obavještavaju se svi operateri postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, da se sve informacije koje se odnose na Registar Unije objavljuju na internetskoj stranici Agencije za zaštitu okoliša.

Informacije vezano za rok dostave zahtjeva za otvaranje računa nalaze se na internetskoj stranici http://www.azo.hr/RegistarUnije, a obrasci zahtjeva za otvaranje računa mogu se preuzeti s internetske stranice http://www.azo.hr/OtvaranjeRacuna.


20.12.2012.


ODRŽANA DRUGA RASPRAVA NA TEMU IZRADE OKVIRA ZA STRATEGIJU NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE

Druga radionica na temu izrade okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske je održana 20. prosinca 2012. godine u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore. Radionica, koju su zajednički organizirali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP), okupila je veliki broj sudionika i predstavnika iz različitih područja – ministarstva, agencija, instituta i nevladinih organizacija.

Hrvatska se obvezuje izraditi Strategiju nisko-ugljičnog razvoja kao dio obveze prema Europskoj Uniji (EU) i Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja potiče države da pripreme nisko-ugljične strategije razvoja te ukazuje da klimatske promjene zahtijevaju izradu dugoročnih strategija u duhu održivog razvoja. Više...


14.11.2012.


ODRŽANA 7. SEKTORSKA RADIONICA POSVEĆENA TURIZMU U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU
STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

14. studenog 2012. održana je u Ministarstvu turizma posljednja po redu sektorska radionica, posvećena turizmu. Radionicu je moderirala i prezentacijom otvorila Višnja Grgasović, voditeljica Službe za zaštitu klimu, ozonskog sloja i mora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Više...


26.10.2012.


ODRŽANA 6. SEKTORSKA RADIONICA ZA ZGRADARSTVO U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU
STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

Sektorska radionica za zgradarstvo, šesta u nizu u sklopu izrade Okvira za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske (LEDS), održana je 26. listopada u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Više...


19.10.2012.


ODRŽANA 5. SEKTORSKA RADIONICA NA TEMU KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA, PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA I ŠUMARSTVA (LULUCF) U OKVIRU PROJEKTA
'OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede održana je peta po redu sektorska radionica u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja“.

Radionicu je otvorio Robert Pasičko iz Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, koji je kratkim izlaganjem predstavio ciljeve dugoročne Strategije nisko-ugljičnog razvoja, a osvrnuo se i na prethodne radionice. Više...


02.10.2012.


ODRŽANA 4. SEKTORSKA RADIONICA NA TEMU GOSPODARENJA OTPADOM U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

Sektorska radionica na temu smanjenja emisija stakleničkih plinova iz sektora otpada održana je u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Relativno veliki broj sudionika i ispunjena dvorana za sastanke obećavali su još jednu zanimljivu radionicu s prisutnim stručnjacima.

Ispred domaćina, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, skup je pozdravio pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i održivi razvoj Mario Obrdalj. Prezentacije su održali voditeljica Službe za zaštitu klimu, ozonskog sloja i mora Višnja Grgasović te Aleksandar Rajilić, voditelj Službe za posebne kategorije otpada. Više...


28.09.2012.


POPIS POSTROJENJA S NACRTOM PRELIMINARNOG IZRAČUNA BESPLATNIH EMISIJSKIH JEDINICA ZA POSTROJENJA
OBUHVAĆENA SUSTAVOM TRGOVANJA EMISIJSKIH
JEDINICA STAKLENIČKIH PLINOVA ZA SVAKU
GODINU ZA RAZDOBLJE TRGOVANJA OD 2013.-2020.

U popisu postrojenja su izračuni emisijskih jedinica stakleničkih plinova za postrojenja koji su prošli dosadašnju provjeru putem elektroničkog alata Europske komisije te stručnu provjeru djelatnika ovog Ministarstva, Agencije za zaštitu okoliša i verifikatora koji čine Stručno povjerenstvo za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica.

Obavještavaju se operateri postrojenja da će se objavljeni popis postrojenja s preliminarnim izračunom besplatnih emisijskih jedinica za svako postrojenje za svaku godinu za razdoblje trgovanja od 2013.-2020. tijekom današnjeg dana dostaviti Europskoj komisiji na odobrenje.

Popis postrojenja s nacrtom preliminarnog izračuna besplatnih emisijskih jedinica za svako postrojenje za svaku godinu za razdoblje trgovanja od 2013.-2020.


24.09.2012.


ODRŽANA 3. SEKTORSKA RADIONICA NA TEMU ENERGETIKE I INDUSTRIJE U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

Treća po redu sektorska radionica, za energetiku i industriju održana je u Velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva.

Radionicu je otvorila Kristina Čelić, načelnica Sektora za energetiku u Ministarstvu gospodarstva. 'Primarna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije sudjeluje sa 13% udjela u ukupnoj energetskoj bilanci Hrvatske (iako se samo između 2 i 3% te energije potiče kroz povlaštene tarife), te je realno očekivati njezin udio od 20% do 2020. godine, sukladno smjernicama europske direktive 20-20-20' naglasila je načelnica. Pritom je naglasak stavila na veće korištenje biomase i bioplina u bliskoj budućnosti. Podsjetila je da je Hrvatska 1990. godine već imala udio proizvodnje iz obnovljive energije na 20%, ali je zbog porasta korištenja nafte i plina, taj udio danas smanjen. Više...


20.09.2012.


ODRŽANA 2. SEKTORSKA RADIONICA NA TEMU POLJOPRIVREDE
U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE
NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

U Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede održana je druga u nizu sektorskih radionica u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'. Radionicu je uvodnim govorom otvorila zamjenica ministra poljoprivrede, Snježana Španjol. Zamjenica ministra je u svojem govoru istaknula pad stočarske proizvodnje, izazvane nedostatkom ulaganja u ovu granu poljoprivrede te postavljenim visokim modernim zahtjevima. Upozorila je na slično stanje i u ostalim granama poljoprivrede. Nastavno, uvodni govor je održao pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, Mario Obrdalj. Istaknuo je prednosti, a ujedno i nužnost održivog planiranja u borbi protiv klimatskih promjena, kao i potrebu za omogućavanjem razvoja ruralnih područja te povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede. Pomoćnik ministra je podsjetio na akcijski plan EU kojim bi se do 2020. godine udio biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva trebao povećati na 10%, a iz obnovljivih izvora na 20%. Više...


13.09.2012.


ODRŽANA 1. SEKTORSKA RADIONICA NA TEMU PROMETA
U OKVIRU PROJEKTA 'OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE
NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA'

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Mario Obrdalj, je uvodnim govorom otvorio prvu u nizu sektorskih radionica u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja', te podsjetio na važnost održivog planiranja u borbi protiv klimatskih promjena i naglasio važnost međuresorne suradnje.

Sektorsku radionicu na temu prometa su zajednički organizirali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koji su ujedno bili i domaćini ove radionice.

Radionica je okupila široki spektar stručnjaka i predstavnika iz različitih oblika prijevoza, s namjerom da oni sami predstave barijere s kojima se susreću u svakodnevnom radu, kroz dinamičnu i interaktivnu radionicu. Više...


14.06.2012.


PRVA RASPRAVA NA TEMU IZRADE STRATEGIJE
NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE

Republika Hrvatska ima priliku pridružiti se državama u svijetu koje su izradile dugoročnu strategiju nisko-ugljičnog razvoja te time odlučno krenuti putem održivog razvoja. Koncept strategije nisko-ugljičnog razvoja je usvojen odlukom iz Cancuna (Mexico) iz 2010. godine, na zasjedanju 16. konferencije stranaka (COP 16), pod okriljem Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Slijedom te Odluke je i Europska unija izradila Plan puta za prijelaz na konkurentno gospodarstvo s niskim udjelom ugljika do 2050. godine (A Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050).

Cilj strategije nisko-ugljičnog razvoja je kontrola emisija stakleničkih plinova, zaštita okoliša, poticanje ekonomskog razvoja na principima održivosti, stvaranje prilika za nove poslove te usmjeravanje društva prema dugoročno održivom razvoju. Više...

Informativni letak  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn