Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / Propisi Europske unije

Propisi Europske unije

DIRECTIVE 2003/87/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
 (pdf) 

Direktiva 2003/87/EC – Shema trgovanja kvotama emisije stakleničkih plinova
 (pdf)  


ODLUKA KOMISIJE od 29. siječnja 2004. kojom se utvrđuju smjernice za praćenje emisija stakleničkih plinova i izvješćivanje sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća
 (pdf)  

COMMISSION DECISION of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
 (pdf)   DIREKTIVA 2004/101/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. listopada 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ o uspostavljanju sustava trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Zajednice, s obzirom na projektne mehanizme Protokola iz Kyota
 (pdf)   

DIRECTIVE 2003/87/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC   +  Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 – pročišćeni tekst ETS Direktive + Linking Direktiva
 (pdf)ODLUKA KOMISIJE od 4. svibnja 2005. kojom se uvodi upitnik za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava trgovanja kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 96/61/EZ
  (pdf)  

COMMISSION DECISION of 4 May 2005 establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
 (pdf)  


ODLUKA KOMISIJE od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova temeljem sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti temeljem Protokola iz Kyota u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća
 (pdf)  

COMMISSION DECISION of 13 November 2006 on avoiding double counting of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
 (pdf)   


Dokumenti za primjenu EU-ETS
www.europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm

EUETS
www.ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm


Primjena europske sheme trgovanja emisijama stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
 (pdf) 


ODLUKA KOMISIJE od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa Unije za usklađenu besplatnu raspodjelu emisijskih kvota na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća
 (pdf)

COMMISSION DECISION of 27 April 2011 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
 (pdf) 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn