Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / VERIFIKACIJA

VERIFIKACIJA

Verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja

Sukladno Uredbi o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (NN 142/08, 113/10), operateri postrojenja koji se bave djelatnostima iz Priloga I. navedene Uredbe, prate emisije stakleničkih plinova prema Planu praćenja tijekom 2010. godine i izrađuju Izvješće o emisijama koje mora biti verificirano od strane verifikatora i kao takvo dostavljeno Agenciji za zaštitu okoliša do 15. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Također, izvješća o emisijama stakleničkih plinova za razdoblje od 2005. do 2009. godine koje su operateri sukladno članku 28.a Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (NN 142/08, 113/10), obvezni dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 30. lipnja 2011., moraju biti verificirana.

Verifikacija izvješća o emisijama ili izvješća o tonskim kilometrima je standardizirani postupak kojim se osigurava pouzdanost, točnost i vjerodostojnost izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja te njegova usklađenost s propisanim uputama o praćenju i izvješćivanju.

Verifikator predstavlja kompetentno, neovisno, ovlašteno tijelo ili osobu koja ima odgovornost za rad na izvještajima u procesu verifikacije u skladu sa detaljnim zahtjevima koje su  postavile države članice prema Prilogu V. Direktive 2003/87/EK. Verifikator mora biti neovisan od operatera; verifikator ne smije biti operator, vlasnik operatora ili u vlasništvu operatora, te mora biti u potpunosti neovisan od operatora. 
Verifikacijska izvješća u 3. razdoblju trgovanja emisijama stakleničkih plinova u periodu od 2013. – 2020.
Akreditacija i verifikacija: Upute i obrasci
Arhiva

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn