Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / ETS ZRAKOPLOVSTVO

ETS ZRAKOPLOVSTVO

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obavještava da će, na temelju nedavno utvrđenog datuma pristupanja Europskoj uniji, započeti obveze operatora zrakoplova vezano za sudjelovanje sektora zrakoplova u Europskoj shemi trgovanja emisijama.

Za Republiku Hrvatsku je određen datum 1. siječnja 2014., kada će Europska shema trgovanja emisijama obuhvatiti i sve domaće letove unutar Hrvatske te letove između Hrvatske i zemalja izvan Europske unije (u daljnjem tekstu: dodatni letovi).

Kao rezultat proširenja Europske sheme trgovanja emisijama, Hrvatska je izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama ('Narodne novine' broj 142/08, 113/10) uključila sektor zrakoplovstva u sustav trgovanja emisijskim jedinicama čime se sustav proširuje na dodatne letove.

Temeljem navedenog operatori zrakoplova koji obavljaju dodatne letove u zemljama izvan Europske unije mogu dostaviti zahtjev za besplatne dodatne emisijske jedinice do 31.03. 2013. U slučaju da žele dostaviti zahtjev, moraju pratiti i izvješćivati o tonskim kilometrima za dodatne letove u 2012. godini. Zahtjev, kojemu se prilažu verificirani podaci o tonskim kilometrima, se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Slijedom navedenog, operatori zrakoplova dužni su dostaviti na odobrenje planove praćenja tonskih kilometara za dodatne emisijske jedinice najkasnije do 31. kolovoza 2011.

Zahtjev za odobrenjem plana praćenja za tonske kilometre, potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom tvrtke operatori podnose Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 te elektroničkom poštom gđi Madleni Ožanić na e-mail: madlena.ozanic@mzoip.hr.

Sve informacije za operatore nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva na hrvatskom jeziku http://klima.mzoip.hr/default.aspx?id=244 i na engleskom jeziku http://klima.mzoip.hr/default.aspx?lang=en te internetskim stranicama Europske komisije http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/index_en.htm.

U nastavku su obrasci za planove praćenja za tonske kilometre i izvješće o tonskim kilometrima:

 
 

 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn