Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP



 



/ Novosti i događanja / 28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola

28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola

U razdoblju od 28. studenoga do 9. prosinca 2011. godine u Durbanu u Južnoafričkoj Republici održava se 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i 7. konferencija stranaka Kyotskog protokola.

Voditelj izaslanstva Republike Hrvatske na Konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, koja je okupila brojne predstavnike svjetskih vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva je dr. Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Uz voditelja izaslanstva na konferenciji će prisustvovati gđa. Gordana Valčić iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, odnosno Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, gđa. Višnja Grgasović, načelnica Odjela za zaštitu klime i ozonskog sloja u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, g. Krešo Pandžić, pomoćnik ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Službe za motrenje vremena i klime, te g. Davor Vešligaj, iz tvrtke Ekonerg - Institut za energetiku i zaštitu okoliša.

Na konferencijama će se nastaviti razmatranje režima smanjenja emisija stakleničkih plinova za razdoblje od 2013 - 2020., te će se tražiti uravnotežen način provedbe Konvencije i Protokola iz Kyota, kao i plan djelovanja dogovoren na 13. konferencija stranaka na Baliju (COP 13) i na 16. konferenciji stranaka (COP 16) održanoj u prosincu prošle godine u Meksiku.

U okviru Ad hoc radne skupine za razmatranje budućih obveza država Priloga I u okviru Kyotskog protokola razmatra se obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova u razdoblju nakon onog utvrđenog Kyotskim protokolom, od 2013. do 2020. godine. Polazište za razmatranje budućih obveza je cilj ograničavanja i smanjenja emisija na razinu od 450 ppmv CO2eq (parts per million volumnog ekvivalenta ugljičnog-dioksida), čime se namjerava ograničiti rast globalne temperature za najviše 2˚C do 2050. godine. Za ostvarenje navedenih ciljeva, od država Priloga I, koji obuhvaća 40 najrazvijenijih država svijeta, uključujući sve članice EU i Hrvatsku, traži se smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova za 25-45%.

Ključni elementi pregovora su određivanje razine smanjenja emisije za sve države Priloga I zajedno, kao i za svaku državu pojedinačno. Na dosadašnjim sastancima, države su obznanile svoje ciljeve, dok je Europska unija objavila zajednički cilj, smanjenje emisija stakleničkih plinova za 20-30% u odnosu na baznu 1990. godinu. Pritom je u ukupnom cilju EU, pojedinim državama članicama, uzimajući u obzir snagu njihovih gospodarstava i visinu emisija stakleničkih plinova, dozvoljen i rast emisija.

Izaslanstvo Republike Hrvatske u potpunosti se priklanja stavovima EU. Procjene obveze smanjenja emisija u međunarodnim pregovorima, Hrvatska temelji na obvezama koje će imati preuzimanjem klimatskih i energetskih propisa EU.

 

 

 

 





Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost






 
 
© Globaldizajn