Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske (LEDS) / Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske

Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske

 

Republika Hrvatska ima priliku pridružiti se državama u svijetu koje su izradile dugoročnu strategiju nisko-ugljičnog razvoja te time odlučno krenuti putem održivog razvoja. Koncept strategije nisko-ugljičnog razvoja je usvojen odlukom iz Cancuna (Mexico) iz 2010. godine, na zasjedanju 16. konferencije stranaka (COP 16), pod okriljem Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Slijedom te Odluke je i Europska unija izradila Plan puta za prijelaz na konkurentno gospodarstvo s niskim udjelom ugljika do 2050. godine (A Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050).

Cilj strategije nisko-ugljičnog razvoja je kontrola emisija stakleničkih plinova, zaštita okoliša, poticanje ekonomskog razvoja na principima održivosti, stvaranje prilika za nove poslove te usmjeravanje društva prema dugoročno održivom razvoju. Pored izrade Strategije, cilj provedbe projekta 'Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Nisko-ugljične strategije razvoja' je izrada Akcijskog plana za ublažavanje klimatskih promjena, koji će kao integralni dio Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublaženja klimatskih promjena za petogodišnje razdoblje usvojiti Vlada do kraja ove godine.
 

Kako Hrvatska može, u okviru ove Strategije, ostvariti koristi za ekonomiju, okoliš i društvo? Upravo to pitanje je bilo u fokusu radionice koju su zajednički organizirali Ministarstvo za zaštitu okoliša i prirode (MZOIP) i Program za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP) u prostorijama Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Zagrebu, 14. lipnja 2012. godine.

Radionica je okupila široki spektar sudionika; predstavnike ministarstava, fakulteta, nevladinih organizacija i industrije te nezavisne stručnjake iz zemlje i inozemstva. Moderatorica skupa je bila Višnja Grgasović, voditeljica Službe za zaštitu klime i ozonskog sloja i mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Daniela Carrington, savjetnica za klimatske promjene iz UNDP-a Bratislava, naglasila je važnost izrade dugoročne strategije nisko-ugljičnog razvoja i ponudila savjete oko izrade Strategije na temelju iskustava drugih država.
 

Nakon seta prezentacija, otvorena je panel diskusija među sudionicima. Tijekom diskusije, sudionici su kao preduvjet za uspješnu izradu Strategije, osim snažne političke volje, označili sljedeće teme:
 1. Kako osigurati da održivi i nisko-ugljični razvoj zaista stvori koristi za ekonomiju, okoliš i društvo?
 2. Od 1. siječnja 2013. Republika Hrvatska će biti uključena u europski sustav trgovanja emisijama (ETS). Kako pripremiti i potaknuti industriju da iskoristi prednosti ulaska u ovaj sustav? Kako stvoriti tržišne uvjete da se industrija održi i razvije konkurentnost na globalnom tržištu uz kontrolu emisija stakleničkih plinova?
 3. Kako osigurati da Strategija bude praćena i akcijski planovi provođeni? Koji je najbolji način kontrole da će određene mjere biti provedene?
 4. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) očekuje  uprihoditi između 50 i 80 milijuna eura na porezima za emisije stakleničkih plinova od proizvođača električne energije. Kako i gdje usmjeriti ta sredstva? Kako odrediti kojim redom i prioritetom financirati mjere?
 5. Kako koordinirati ostale postojeće i relevantne strategije Republike Hrvatske, kao što su Strategija energetskog razvoja i Strategija održivog razvoja, sa Strategijom nisko-ugljičnog razvoja? Važno je osigurati da se Strategija nisko-ugljičnog razvoja temelji na njima, a ne sukobljava.
 6. Kako osigurati konstantnu i stvarnu (ne samo deklerativnu) političku volju i u fazi provođenja Strategije? Kako konkretizirati tu volju?
 7. Jedan od zadataka Povjerenstva za praćenje politika i mjera za ublažavanje klimatskih promjena sa sudionicima iz svih sektora (vlada, nevladine organizacije, fakulteti, industrija) će biti koordinacija i sudjelovanje na izradi Strategije. Kako osigurati njihov stvaran doprinos?
 8. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) je odgovorno za izradu Strategije. Kako osigurati da i Ministarstvo gospodarstva te Ministarstvo financija prihvate aktivnu ulogu u aktivnostima relevantnim za održivi i nisko-ugljični razvoj?
 9. Je li potrebno čekati EU direktive i smjernice za održivi razvoj ili možemo krenuti i sami tim smjerom zbog svih koristi koje nam se nude?
 10. Kako osigurati konstantnu prioritizaciju i implementaciju mjera s najboljim omjerom troškova i koristi?
 11. Kako razviti svijest javnosti o Strategiji, klimatskim promjenama i važnosti održivog i nisko-ugljičnog razvoja?


 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn