Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / ETS POSTROJENJA / 3. razdoblje trgovanja (2013.-2020.)

3. razdoblje trgovanja (2013.-2020.)

Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS) započeo je 1. siječnja 2013. s trećim razdobljem trgovanja i trajat će do 31. prosinca 2020. godine. Republika Hrvatska postala je sastavni dio ovog sustava od 1. siječnja 2013. godine, pola godine prije pristupanja u Europsku Uniju.

U trećem razdoblju trgovanja  primjenjuje se jedinstvena dodijeljena kvota na emisije stakleničkih plinova za cijelu EU umjesto prethodnih 27 nacionalnih kvota. Emisijske jedinice dodjeljuju se putem dražbe. Za postrojenja kojima se emisijske jedince dodjeljuju besplatno, usklađena su pravila raspodjele koja vrijede diljem EU, a temelje se na ambicioznim pravilima za praćenje emisija stakleničkih plinova. U trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u trećem razdoblju trgovanja  u EU ETS su uključeni sljedeći sektori:
  • Ugljikov dioksid (CO2) iz proizvodnje električne i toplinske energije, energetski-intenzivni industrijski sektori, uključujući rafinerije nafte, čeličane te proizvodnja željeza, aluminija, metala, cementa, vapna, stakla, keramike, celuloze, papira, kartona, kiselina i rasutih organskih kemikalija;
  • Ugljikov dioksid (CO2) iz civilnog zrakoplovstva;
  • Didušikov oksid (N2O) iz proizvodnje dušične kiseline, adipinske kiseline, kaprolaktama, glioksala i glioksilne kiseline;
  • Perfluorokarbonati (PFC) iz proizvodnje aluminija.

 

     
 

Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Narodne novine br. 77/13
 
 

 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn