Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
Projektni zadaci
Newsletter
Radionica 'Hrvatska i zaštita klime: kako ispuniti obveze prema Kyotskom protokolu'
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / LIFE

LIFE


Korisnik: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Partner: EKONERG d.o.o. Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb
Trajanje projekta: siječanj 2005.  –  listopad 2007.

Ciljevi:

Glavni ciljevi su uspostaviti institucionalnu, zakonodavnu i organizacijsku osposobljenost te unaprijediti odgoj, obrazovanje i javnu svijest građana o klimatskim promjenama u svrhu provedbe obveza Republike Hrvatske iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i za potvrđivanje Kyotskog protokola i ispunjavanje obveza koje propisuje. 

Specifični ciljevi  projekta su: procijeniti potrebe za osposobljavanjem; izraditi provedbenu Nacionalnu strategiju i Akcijski plan, izraditi nacrte svih potrebnih zakonskih propisa, izraditi smjernice za izradu sektorskih operativnih programa; ukloniti prepreke za provedbu programa; uspostaviti učinkovit sustav za praćenje provedbe; uspostaviti sustav za provedbu fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola: projekti zajedničke provedba (JI), mehanizam čistog razvoja (CDM) i trgovanje emisijama (ET); jačati međunarodnu suradnju u pitanjima klimatskih promjena; umrežiti sve relevantne institucije i programe. 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn