Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj

23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), te slijedom preporuka EU Strategije o prilagodbi klimatskim promjenama, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH provodi aktivnosti u svrhu izrade nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Politika prilagodbe klimatskim promjenama sastoji se od predviđanja negativnih učinaka klimatskih promjena na temelju kojih se razrađuju i provode odgovarajuće mjere usmjerene k smanjenju mogućih budućih šteta i troškova, odnosno iskorištavanju mogućnosti koje će se pojaviti vezano uz nove klimatske uvjete.

Stoga je, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 23. siječnja 2014. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održano nacionalno savjetovanje pod nazivom 'Prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj - od nacionalne do lokalne razine'. Savjetovanje je dio projekta CroAdapt, koji Ministarstvo provodi u suradnji s Regionalnim centrom zaštite okoliša i Baltičkim forumom za okoliš iz Njemačke, a uz financijsku podršku njemačkog Saveznog ministarstva zaštite okoliša i prirode, graditeljstva i nuklearne sigurnosti.

Iako je nacionalna strategija vrlo važna za postavljanje okvira prilagodbe klimatskim promjenama na razini države, na svim je razinama politike potrebno poduzimati odgovarajuće mjere - od nacionalne preko regionalne do lokalne razine - kako bi se različite regije pripremile za različite razine i vrste učinaka klimatskih promjena. Stoga se projektom CroAdapt potiče više-razinski pristup prilagodbi klimatskim promjenama, kroz uključivanje svih relevantnih dionika u identifikaciju mogućnosti prilagodbe i planiranja potrebnih mjera.
 

 
Savjetovanje je otvorila pomoćnica ministra gđa. Marija Šćulac Domac, naglasivši kako je njegov glavni cilj pokretanje nacionalne rasprave o očekivanim učincima klimatskih promjena za Hrvatsku i njezine tri glavne geografske regije – primorsku (jadransku), nizinsku (panonsku), te gorsku (dinarsku) prirodnu regiju, a u kontekstu planirane izrade nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Sudionicima su prenijeta saznanja o klimatskoj varijabilnosti, očekivanim učincima i scenarijima klimatskih promjena u Hrvatskoj do kojih su došli stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, govornici iz Austrije, Italije i Španjolske prikazali su svoja iskustva pri izradi strategija i mjera prilagodbe na različitim razinama politike, a prva iskustva i preporuke iz sektora poljoprivrede i upravljanja obalnim područjem podijelili su i domaći stručnjaci.

Savjetovanju je prisustvovalo pedesetak predstavnika ministarstava i stručnih agencija, regionalnih i lokalnih samouprava, akademskog i gospodarskog sektora te stručnjaka u području klimatskih primjena i prilagodbe. Kroz raspravu i tematske radionice, sudionici su ukazali na niz vidljivih i očekivanih učinaka klimatskih promjena na pojedine sektore djelatnosti i sastavnice okoliša u Hrvatskoj, te su prikupljeni okvirni prijedlozi za buduće mjere prilagodbe u pojedinim hrvatskim regijama, koje će Ministarstvu uvelike koristiti pri razradi Strategije prilagodbe u narednom razdoblju. Dovršenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama planirano je do kraja 2016. godine, uz financijsku podršku EU.

Ovim skupom označen je početak pripremne faze izrade nacionalne strategije prilagodbe, u kojoj je u razdoblju 2014.-2015. godine projektom CroAdapt planiran još niz regionalnih konzultativnih radionica za dionike, namijenjenih konkretnom utvrđivanju regionalnih i lokalnih mogućnosti prilagodbe klimatskim promjenama. Naime, utjecaj klimatski promjena ne može spriječiti, ali se pravodobnim i adekvatnim mjerama ublaženja i prilagodbe mogu ublažiti sa svrhom omogućavanja održivog gospodarskog razvoja Hrvatske.


Prezentacije i materijali sa savjetovanja:

Radni materijal: 'Prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj'  
Matthias Grätz, Baltički forum za okoliš Njemačka: Uvodno o programu i temi skupa  
Krešo Pandžić, Državni hidrometeorološki zavod: Klimatska varijabilnost, očekivani učinci i scenariji klimatskih promjena u Hrvatskoj  
Melita Zdilar, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH: Nacionalna politika prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske  
Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: Prilagodba kao sektorsko pitanje: primjeri iz hrvatskog poljoprivrednog sektora  
Daria Povh Škugor, UNEP/MAP Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Split: Prilagodba kao regionalno pitanje: Rezultati projekta 'Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u integralno upravljanje obalnim područjima'  
Sabine McCallum, Savezna agencija za okoliš Austrije: Prilagodba kao pitanje više-razinskog upravljanja: EU okvir i iskustva u Austriji  
Salvador Samitier i Martí, Ministarstvo prostora i održivosti Katalonije: Prilagodba kao pitanje više-razinskog upravljanja: španjolska regionalna iskustva  
Domenico Gaudioso, ISPRA-Talijanski nacionalni institut za zaštitu okoliša i okolišna istraživanja: Prilagodba kao pitanje više-razinskog upravljanja: Lokalno djelovanje na promišljanju posljedica klimatskih promjena – aktivnosti i iskustva gradova  
 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn