Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Projekt energetske učinkovitosti

Projekt energetske učinkovitosti

          

Cilj je predloženog Projekta povećati potražnju potrošača i tržišno utemeljenu ponudu usluga i projekata energetske učinkovitosti. To se namjerava postići stvaranjem ključnoga kreatora projekata energetske učinkovitosti, društva za pružanje energetskih usluga ESCO u Hrvatskoj elektroprivredi. HEP ESCO će pripremati, financirati i provoditi projekte energetske učinkovitosti na komercijalnoj, profitnoj osnovi koristeći domaće tvrtke kao glavne isporučitelje.

Namjeravaju se ukloniti tri zapreke razvoju i financiranju tržišta energetske učinkovitosti: nedostatak kapaciteta i znanja, nedostatak razvoja i financiranja projekata i nedostatak potražnje potrošača. Pored navedenog, projektom će se olakšati angažman lokalnih banaka u financiranje usluga energetske učinkovitosti osiguranjem instrumenata za poticanje kredita.

Korisnici projekta su vlasnici i stanari različitih tipova zgrada (npr. upravitelji zgrada u vlasništvu lokalne uprave, stambenih zadruga, tvrtki, zgrada javnih institucija kao što su škole, bolnice, državne ustanove i tvrtke), potrošači toplinske energije, nadalje udruge građevinske industrije, proizvođači građevinske opreme i materijala, izvođači obnove zgrada, lokalni uredi za uličnu rasvjetu i dr.

Pravni i provedbeni aranžmani riješeni su na način da će Republika Hrvatska biti jamac HEP-u, zajmoprimcu, za zajam Svjetske banke u iznosu od 5,0 milijuna $, i istodobno primatelj donacije od GEF-a u iznosu od 7,0 milijuna $. HBOR će djelovati kao skrbnik nad sredstvima GEF-a, koja će služiti kao djelomično kreditno jamstvo, i provoditi odgovarajuće aktivnosti. HEP ESCO će osiguravati usluge kreiranja , izrade, instaliranja i financiranja opreme i usluga energetske učinkovitosti.¸

2003. godine uspostavljena je HEP ESCO kompanija koja je nositelj ovog projekta. 21. projekt energetske učinkovitosti je u pripremnoj ili provedbenoj fazi.

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn