Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Strategija

Strategija

OPĆENITO

Već više od dva desetljeća znanstvenici upozoravaju na opasnosti promjene klime i potrebu efikasnog djelovanja u smanjenju emisije stakleničkih plinova. U posljednje vrijeme promjene postaju vrlo vidljive, ekstremni meteorološki događaji izazivaju sve veće gospodarske štete, a utjecaji na vodno gospodarstvo, obalna područja, poljoprivredu, šumarstvo i živi svijet  postaju sve veći.

Hrvatska je ranjiva na klimatske promjene i ima interesa aktivno doprinositi globalnim naporima za sprečavanje promjene klime. Poznato je da će danas poduzete mjere imati efekte tek krajem stoljeća, pa je princip predostrožnosti i ranog djelovanja ključan u borbi protiv klimatskih promjena.

Temeljna zadaća je smanjiti emisije, a da se ujedno ne ugrozi gospodarski razvoj,  konkurentnost tvrtki, individualni standard i zaposlenost. Pitanje je kako odvojiti stvaranje nove vrijednosti od ovisnosti o ugljiku i fosilnim gorivima, znajući da energetske potrebe u Hrvatskoj rastu, a indeksi društvenog gospodarskog standarda još su ispod polovice prosjeka država EU? Treba također znati da se svakim kilogramom goriva (kubikom plina) emitira 2-3 kg CO2 u atmosferu, a svaki dodatno ostvareni EUR u Hrvatskoj posredno emitira oko 1 kg CO2.

Ovom Strategijom Hrvatska poduzima veliki korak u smjeru održivog razvoja i  ujedno preuzima svoj dio odgovornosti u naporima međunarodne zajednice. Hrvatska je odgađala ratifikaciju Kyotskog protokola zbog pregovora oko bazne godine. Nakon odluke u Nairobiju kojom se Hrvatskoj priznaju specifičnosti i dozvoljava korekcija iznosa emisije u baznoj godini, otvoren je put ka ratifikaciji. Ratifikacija Kyotskog protokola ima jak politički značaj  jer iskazuje privrženost zajedničkim ciljevima EU za koju je pitanje klime raspoznato kao vrh političkog interesa.

Strategija se odnosi na mjere koje Hrvatska treba poduzeti radi smanjenja emisije stakleničkih plinova. Ova strategija ne obrađuje utjecaje promjene klime niti plan prilagodbe klimatskim promjenama.

Cilj je u prvom razdoblju do 2012. godine prepoloviti stopu porasta emisije koja je iznosila 3,5% godišnje u proteklih deset godina, a kasnije ju svesti na minimum kako ne bi rasla nakon 2020. godine. Ovime Hrvatska može ispuniti obveze Kyotskog protokola. Dugoročno se time postavljaju uvjeti za moguće još veće obveze, s time što u razdoblju nakon isteka Kyotskog protokola domaće mjere više neće biti dovoljne i bit će vjerojatno potrebno kupovati prava na emisije. EU je nedavno postavila cilj smanjenja emisije za 20% u 2020. godini u odnosu na 1990. godinu, a o mogućem još većem smanjenju odlučit  će se ovisno o naporima drugih industrijskih razvijenih država.


STRATEGIJA

Strategija se temelji na primjeni obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i mjera u industrijskim procesima.
Ocjenjuje se da su koristi koje donosi strategija veće od troškova za njezinu provedbu. Strategijom se smanjuje uvoz fosilnog goriva, a time i ovisnost gospodarstva o cijeni fosilnog goriva, povećava sigurnost opskrbe energijom, nude nove poduzetničke mogućnosti i smanjuju emisije drugih štetnih tvari u atmosferu.


Prijedlog nacionalne strategije za provedbu okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCC) i Kyotskog protokola u Republici Hrvatskoj s planom djelovanja (pdf)  
Prezentacija Višnja Grgasović – Nacrt Strategije s planom djelovanja za ispunjenje obveza prema UNFCCC i Kyotskom protokolu (pdf)  
Prezentacija Vladimir Jelavić – Prijedlog Strategije za provedbu Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Kyotskog protokola s akcijskim planom (pdf)  

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn