Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / CARDS 2004.

CARDS 2004.

 

Područje klimatskih promjena jedna je od tri komponente CARDS 2004. projekta: 'Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša'. U okviru provedbe ovog projekta daje se potpora Republici Hrvatskoj u izradi Nacionalnog alokacijskog plana (NAP) 2008. sukladno Direktivi 2003/EC kojom se uspostavlja sustav trgovanja emisijama stakleničkih  plinova, te u nabavci programske aplikacija i tehničke opreme za uspostavu Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova (2008.).

Nacionalni alokacijski plan (NAP)

Projektne aktivnosti:

  • Izrada cjelovitog popisa hrvatskih postrojenja koja su obuhvaćena Direktivom 2003/87/EZ (kojom se uspostavlja sustav trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova). MZOPUG ima popis od 46 postrojenja u sklopu LIFE projekta koji je u tijeku (Provedba Okvirne konvencije UN o promjeni klime i Kyotskog protokola), no ovaj je popis privremen i vjerojatno nepotpun. Potrebno je provesti temeljitije istraživanje koje uključuje konzultacije s lokalnim i regionalnim vlastima.
  • Poduzimanje posjeta na terenu u cilju prikupljanja podataka o emisijama stakleničkih plinova iz svih gore navedenih postrojenja.
  • Pomoć pri određivanju ukupnih iznosa kvota koje će se dodijeliti određenim sektorima /aktivnostima i pojedinačnim postrojenjima. Ove dodijeljene kvote moraju se temeljiti na kriterijima navedenim u Dodatku III Direktive 2003/87/EZ.
  • Pomoć pri izradi Nacionalnog alokacijskog plana (NAP).
  • Provedba konzultacija o NAP-u s dionicima na koje se to odnosi i ugradnja povratnih informacija prije objave i podnošenja plana. 

Direktiva 2003/87/EZ (pdf)


Uspostava nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova

Projektne aktivnosti:

  • Prilagodba komercijalnog softvera za bazu podataka registra za rad u hrvatskim uvjetima
  • Povezivanje instaliranog softvera za registar s bazama podataka UN-a i EK (ITL  - Međunarodni dnevnik transakcija Tajništva konvencije i CITL – Dnevnik transakcija Zajednice) i potpora za provedbu testa inicijalizacije CITL-a
  • Obuka osoblja iz Agencije za zaštitu okoliša i MZOPUG-a koji vode registar emisija stakleničkih plinova
  • Potpora relevantnim nacionalnim tijelima pri izradi pravnog okvira za registar emisija stakleničkih plinova.

CARDS – 2004. (TOR)
Daljnja potpora približavanju hrvatskog zakonodavstva zakonodavstvu EU na području zaštite okoliša

 (pdf) 

 

 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn